News

JUNE 2024

English version

Dear clients,

We inform you that as from June 2024, we do apply a price increase of 10% on our fees.
National fee for partners: 335€/hour (+VAT)
International fee for partners: 385€/ hour (+VAT)
The fees of the associates stay unchanged.
This is a first tariff increase since more than 20 years by our law office.
This is mainly due to the general increase for services and goods that we have to secure and to pay for.

Always at your disposal for further information.

Nederlandse versie

Geachte klanten,

Wij informeren u dat wij vanaf juni 2024 een prijsverhoging van 10% toepassen op onze erelonen.
Nationaal tarief voor partners: 335€/uur (+BTW)
Internationaal tarief voor partners: 385€/uur (+BTW)
De honoraria van de andere advocaten blijven ongewijzigd.
Dit is de eerste tariefverhoging in meer dan 20 jaar door ons kantoor.
Dit is voornamelijk te wijten aan de algemene stijging van de kosten voor diensten en goederen die we moeten aankopen.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Version française

Chers clients,

Nous vous informons qu'à partir de juin 2024, nous appliquons une augmentation de prix de 10% sur nos honoraires.
Honoraires nationaux pour les partenaires : 335€/heure (+TVA)
Honoraires internationaux pour les partenaires : 385€/heure (+TVA)
Les honoraires des associés restent inchangés.
Il s'agit de la première augmentation tarifaire depuis plus de 20 ans par notre cabinet.
Ceci est principalement dû à l'augmentation générale des couts pour des services et des biens que nous devons nous procurer.

Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations.

JUNE 2024

A Colloquium on the taxation of cross-border workers took place on June 3 2024.Please find herewith the link to the replay of the livestream of the colloquium on the YouTube channel of the FPS Finance :
https://www.youtube.com/watch?v=ySoFx8vU81Y

See the presentation document in PDF.

Do not hesitate to contact Mrs. An De Reymaeker, who participated as a panelist in the first panel, if you would have any questions.

MAY 2024

A Colloquium on “Cross-border workers” will take place on June 3.

Mrs. An De Reymaeker, Tax Lawyer of Vandendijk & Partners, will participate on the panel with regard to “The taxation of remuneration in case of teleworking by cross-border workers (Art. 15 OECD).”

As part of the Belgian Presidency of the Council of the European Union, the FPS Finance presided the 'Cross-border workers teleworking TaskForce' the past few months. That TaskForce looked at three important challenges for the taxation of cross-border workers posed by the ever-increasing popularity of teleworking, namely:

  • The question of whether and in what circumstances teleworking can generate a permanent establishment (Art. 5)
  • The evidence a cross-border worker needs to present
  • The taxation of remuneration in case of teleworking by cross-border workers (Art. 15)

In the margins of that TaskForce, the FPS Finance in collaboration with the Policy Unit of the Cabinet of the Minister of Finance, is organising the 'cross-border workers colloquium' on Monday the 3rd of June at the Pacheco Center in Brussels.

During that colloquium, we will have a panel discussion on each of those 3 topics with experts from the OECD, from the European Commission, from the FPS Finance, from academia and from the industry.
What? The Cross-border workers colloquium
Where? Pacheco Center, Pachecolaan 13, 1000 Brussel
When? Monday June 3rd 2024 from 13:00 to 17:00
You can view the preliminary program in attachment. Please let us know asap if you would be interested to participate.

The event will take place both physically and via livestream. A maximum of 250 participants will be able to attend physically in the Pacheco Center. Those of you who don’t manage to secure a spot at the venue will be invited to participate virtually. Virtual participants will receive a link to the livestream via YouTube a few days prior to the event.

See the preliminary program.

MARCH 2024

Belgian personal income tax returns - income year 2023

We can assist with the preparation and filing of your personal income tax return for income year 2023.

If you would like to receive our assistance, we kindly ask you to send us all necessary information as soon as possible, in order to allow us to prepare your tax return in due time.

You will find in attachment (in NL/FR/ENG) a detailed list of the most important types of income and tax deductions with regard to the 2023 income tax return, as well as an overview of the most important changes.

Do not hesitate to contact us in case you would have any questions.


Nederlands
Overzicht belangrijkste wijzigingen m.b.t. inkomstenjaar 2023.pdf
Lijst van gegevens voor inkomstenjaar 2023.pdf

Français
Aperçu des changements les plus importants pour revenus 2023.pdf
Liste des documents nécessaires pour revenus 2023.pdf

English
Overview of important changes.pdf
Data needed to complete your 2023 ITR.pdf

FEBRUARY 2024

Modification of the Belgian transparency tax

The Programme Law of 22 December 2023 once again modified the Belgian transparency tax (also called “Cayman tax”).

Please find an overview of the changes in our memorandum, available in Dutch, French and English.

> Bekijk het volledige artikel in het Nederlands > Voir l'article complet en français > See complete article in english

JANUARY 2024

WAP is niet van toepassing op niet-Belgische pensioenen.

Aan de voortdurende discussie over de belastbaarheid van Nederlandse pensioenen voor en na de WAP, wordt nu een nieuw element toegevoegd: de territoriale werking van de WAP blijft beperkt tot België.

De WAP kan dus niet aangegrepen worden om (na 2004 opgebouwde) buitenlandse pensioenen te belasten.

Aarzelt u niet om Mr. Marc Vandendijk, Fiscaal Advocaat en Vennoot van ons kantoor, hieromtrent te contacteren, die hierover een artikel heeft geschreven in Fiscale Actualiteit (gepubliceerd bij WOLTERS KLUWER (nr.2 van 18 januari 2024, pagina 6-8).

Open de pdf van het artikel van Wolters Kluwer over WAP.

DECEMBER 2023

It was an honor that An De Reymaeker (Tax Lawyer and Partner of our office) participated as Chair of the Legal & Taxation Committee to the 75th anniversary of AmCham Belgium in presence of Princess Astrid, prime Minister De Croo, US ambassador Adler and many members of AmCham (international companies). An De Reymaeker and Princess Astrid at the anniversary of AmCham Belgium.

OCTOBER 2023

Sinds 2022 is het expatregime in België grondig gewijzigd. Naar aanleiding hiervan schreef An De Reymaeker, fiscaal advocaat en vennoot bij het advocatenkantoor Vandendijk & Partners, het boek 'Het expatregime in België - Voor en na 1 januari 2022'.

In een interview vertelt ze over de belangrijkste veranderingen in het expatregime en geeft ze haar mening over enkele stellingen, puttend uit haar 25 jaar lange ervaring.

Alles ontdekken over het nieuwe regime

OCTOBER 2023

We are happy to announce that Marie N’Dri joint our law firm as a Tax Lawyer since October 2.
See Marie N’Dri’s page on our vandendijk-taxlaw.be website

SEPTEMBER 2023

Pillar 2: New rules for MNE’s applicable as of 1/1/2024

At the end of 2021, the OECD established guidelines to implement a historic reform of the international tax system. These rules ensure that multinational enterprises (MNEs) will be subject to a minimum tax rate of 15%. These rules are associated with the BEPS project and were detailed in the reports entitled "Pillar 1" and "Pillar 2" aimed at resolving the tax challenges raised by the digitization and globalization of the economy.
See the complete news in PDF format.


Pillar 2: De invoering van een minimum belastingtarief van 15% voor multinationale ondernemingen vanaf 2024

Eind 2021 heeft de OESO richtlijnen opgesteld om een historische hervorming van het internationale belastingstelsel door te voeren. Volgens deze regels zullen multinationale ondernemingen (MNO's) onderworpen zijn aan een minimum belastingtarief van 15%. Deze regels houden verband met het BEPS-project en werden gedetailleerd beschreven in de rapporten "Pillar 1" en "Pillar 2", die bedoeld zijn om de fiscale uitdagingen van de digitalisering en globalisering van de economie aan te pakken.
Bekijk het volledige nieuws in pdf-formaat.


Pilier 2 : Nouvelles règles applicables pour les EMN’S à partir du 1/1/2024

Fin d’année 2021, l’OCDE a établi des lignes directrices visant à mettre en œuvre une réforme historique du système fiscal international. Ces règles font en sorte que les entreprises multinationales (EMN) seront assujetties à un taux d’imposition minimum de 15%. Ces règles sont associées au projet BEPS et ont été détaillées dans les rapports intitulés « Pilier 1 » et « Pilier 2 » visant à résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation et la mondialisation de l’économie.
Voir la news complète au format PDF.

AUGUST 2023

Nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland.
Bekijk het volledige nieuws in pdf-formaat.

Nouvelle convention préventive de double imposition entre la Belgique et les Pays-Bas.
Voir la news complète au format PDF.

New double tax treaty between Belgium and the Netherlands.
See the complete news in PDF format.

JULY 2023

Wet aanvullende pensioenen (WAP) niet van toepassing op niet-Belgische pensioenen (Hof van Beroep Brussel 21 juni 2023 : zie artikel in bijlage)

PDF MEMO WAP niet van toepassing op niet-Belgische pensioenen

JUNE 2023

Wij zijn verheugd de publicatie aan te kunnen kondigen van het boek “Het expatregime in België”, geschreven door An De Reymaeker, Fiscaal advocaat en vennoot bij Vandendijk & Partners.

Na bijna 38 jaar hebben we in België een nieuw “expat regime”, zoals dit in het jargon wordt genoemd, dat in de fiscale wetgeving staat ingeschreven. De programmawet van 27 december 2021 heeft immers een nieuw artikel 32/1 en 32/2 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingeschreven, voor de zogenaamde “Ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers”. Deze nieuwe belastingstelsels zijn van toepassing sinds 1 januari 2022.

Met de invoering van dit bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers komt hiermee ook een einde aan de Circulaire van 8 augustus 1983 (Ci.RH.624/325.294), zijnde “Het bijzonder belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden”.

Er is echter nog een overgangsregeling voorzien tot 31 december 2023 voor de buitenlandse kaderleden die voor 1 januari 2022 in dienst zijn getreden en genoten van dit stelsel. Onder bepaalde voorwaarden zullen zij nog verder kunnen genieten van dit regime, mits de richtlijnen opgenomen in de Circulaire van 8 augustus 1983 (en de Circulaire van 31 augustus 1995) worden nageleefd of kunnen zij, mits naleving van bepaalde voorwaarden, kiezen om over te stappen naar het nieuwe belastingstel.

Bijgevolg zullen beide bijzondere belastingstelsels nog gelijktijdig van toepassing zijn tot en met 31 december 2023.

In dit boek wordt dan ook uitgebreid ingegaan op beide belastingstelsels, de overgangsregeling en wordt een vergelijking tussen het oude en het nieuwe regime gemaakt.

Tot slot wordt nog kort ingegaan op enkele expat regimes die van toepassing zijn in onze buurlanden (Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Spanje en Italië).


Hierbij alvast de link naar de e-shop:
https://shop.wolterskluwer.be/nl_be/Het-extraregime-in-Belgie-Voor-en-na-1-januari-2022-sBPFPSBI23055-M/
De verschijningsdatum die je ziet op de site is een raming op basis van het voorziene productieproces, maar die kan nog wijzigen (bv. sneller verloop van de proeven).

Aarzel niet om ons te contacteren indien u een vraagt heeft omtrent het expatregime in België.

May 2023

We are honored to announce that An De Reymaeker (Tax Lawyer and Partner of our office) has been elected as Chair of the Legal & Taxation Committee of AmCham Belgium for the next two years. AmCham represents more than 400 members, most are international companies. The Legal & Taxation Committee is actively engaged in discussions with policymakers and stakeholders in defending the international business community in Belgium from a tax point of view, with attempt to influence in a constructive way legislative tax decisions and promote a positive investment climate in Belgium.

April 2023

BELGIAN RESIDENT INCOME TAX RETURN FOR INCOME YEAR 2022 (TAX YEAR 2023) :

If you would like to receive our assistance with the preparation of your Belgian income tax return, we kindly ask you to send us all necessary information as soon as possible.

Herewith you will find in attachment a detailed list which can be used to collect the necessary information (in ENG/FR/NL).

Do not hesitate to contact us in case you would have any questions:
info[at]vandendijk-taxlaw.be or 02 343 33 45.

NL data_needed_to_complete_individual_tax_return.docx
FR data_needed_to_complete_individual_tax_return.docx
EN data_needed_to_complete_individual_tax_return.docx

March 2023

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming : een overzicht.

Première phase de la réforme fiscale : un aperçu.

November 2022

Pensions extra-légales : un état des lieux concernant la limite de 80 %.

Extra-wettelijke pensioenen : een stand van zaken m.b.t. de 80% grens.

October 2022

Internationale tewerkstelling: telewerken vanuit een ander land”, Door An De Reymaeker, Fiscaal advocaat, gepubliceerd in :  « Internationale fiscale Actualiteit, Kluwer, Nr. 8, pg. 1

August 2022

Mr. An De Reymaeker, Tax Lawyer and Partner of the law firm Vandendijk & Partners will be a panelist at the WIN SEMINAR (The Women in the International Fiscal Network) on 6/9 at the IFA Congress 2022 in Berlin on “Tax challenges of the new working world” (see website IFA Congress berlin 2022 for more information).

UPDATE ON THE TAXATION OF CROSS-BORDER TELEWORKERS

The European Commission considers long-term solutions for cross-border teleworking.

On August 11 the Commissioner for Economy informed the European Parliament that the European Commission is currently working with member states and stakeholders to find long-term solutions for tax and social-security repercussions of cross-border teleworking in the European Union.

This concerns in particular the taxation of wages (article 15 of the OECD model tax convention) and taxation of company profits (article 5 with regard to PE issues).

See below under NEWS June 2022 for more details : EESC event organized in May 2022.

Do not hesitate to contact An De Reymaeker (vide) for any questions.

June 2022

UPDATE ON THE TAXATION OF CROSS-BORDER TELEWORKERS

You will find herewith the link to the event which took place on May 31 at the European Economic and Social Committee on this topic (with Mrs. An De Reymaeker, International Tax Lawyer of Vandendijk & Partners as panel member) :

I would like to thank you for your participation in the EESC virtual public hearing "Taxation of teleworkers: Post Covid-19 tax challenges". Your contribution was highly appreciated both by the ECO Section members as well as by the organised civil society stakeholders. The EESC members will use the input gathered from event to feed into forthcoming EESC own-initiative opinion "Taxation of cross-border teleworkers and their employers".
Hereby, the link to the recording of the event: Recording of the conference | European Economic and Social Committee (europa.eu)

In the meantime the Administrative Commission for the Coordination of the Social Security agreed to have a transitional period until 31/12/2022 for teleworking frontier workers (meaning that no switch of competent state and social security will occur when working more than 25% from home, as was the case during Covid-19).

Do not hesitate to contact our office, Mrs. An De Reymaeker (vide) for more information.

UPDATE ON THE NEW EXPAT REGIME

On May 6 the Belgian tax authorities published an administrative Circular letter with regard to the new expat regime for inbound taxpayers and inbound researchers (Cir. 2022/C/47) with some more explanations.

(“Circulaire over nieuw regime voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers”, door An De Reymaeker Fiscaal Advocaat-vennoot Vandendijk & Partners, Fiscale Actualiteit, Wolters Kluwer, nr 19. Week 2-8 juni 2022)

On June 15 they decided to extend the deadline for the first applications and “opt-in” applications from the old to the new regime from July 31 to September 30, 2022!

Do not hesitate to contact An De Reymaeker (vide) for any questions.

April 2022

« Taxation of teleworkers : Post Covid-19 challenges, event organized by the European Economic and Social Committee on 31/05/2022 in Brussels. Ms An De Reymaeker, International Tax Lawyer and Partner of Vandendijk & Partners will be one of the speakers.

The Covid-19 pandemic has changed the lives of workers and businesses in unprecedented ways. A key change, with travel restrictions in place and governmental limitations in the number of employees present in offices, has been the rise of cross-border teleworking. This has a direct taxation impact for many employees and their companies and poses challenges to the international taxation systems of today.

During the Covid-19 pandemic, agreements have been concluded between the tax authorities of Belgium and other neighboring countries like The Netherlands, France, Luxemburg and Germany, in which it has been agreed that the situation had to be qualified as “force majeure”. This means that, for employees who were working from home (due to Covid-19 measures), these working days should be counted as days performed in the “habitual place of work” (work state), where the employee would have physically performed his or her activities, in a normal, non Covid-19 situation. There will by consequence be, in these specific cases, no impact on the tax position of the concerned employees. However, these agreements will come to an end on June 30, 2022. If cross-border telework will continue this will have major tax impacts for those employees.

If you would have any questions, please do not hesitate to contact Ms An De Reymaeker (vide).

March 2022

We are honoured to receive this Award for all the work done for AmCham and its members (the international business community).

See video published on LinkedIn page (click here), the AmCham website and YouTube channel.

THE REFORM OF THE EXPAT TAX REGIME IN BELGIUM AS OF 1/1/2022

- Belgian income tax return;
- Income year 2021 - Tax year 2022.

- Belgische aangifte in de personenbelasting ;
- Aanslagjaar 2022 – Inkomsten 2021.

- Déclaration belge à l’impôt des personnes physiques;
- Exercice d’imposition 2022 – Revenus 2021

Februari 2022

Nieuwe wetsbepaling inzake belastingregime buitenlandse extralegale pensioenen.

Januari 2022

UPDATE EXPAT REGIME : TRANSITORY MEASURES UNTILL 31/12/2023

A recent circular letter from the tax authorities, confirms that for expats who are currently under the “old” expat regime and are since more than 5 years in Belgium on 1/1/2022 (and cannot meet the conditions of the new expat regime) can continue to benefit from the tax advantages of the “old” expat regime (under the conditions of the Circular letter of 8/8/1983) for another 2 years, until 31/12/2023!

Please note that as of 1/1/2022 a new expat regime is applicable in Belgium for people who are employed in Belgium or seconded to Belgium (with new conditions/see for more details the article on our website).

Do not hesitate to contact Mrs An De Reymaeker (vide) if you would have any questions.

UPDATE ON NEW EXPAT REGIME

The new expat law has been voted and published on 31 December 2021 in the Belgian Official gazette.

This new law will be applicable as of January 1, 2022 to new employees who are hired from outside of Belgium or seconded to Belgium.

For expats who are on January 1, 2022 still under the “old” expat regime, they have the possibility (1) to stay under this regime for another 2 years (transition period) or (2) to opt-in the new regime (if they can meet the conditions of the new regime and are since less than 5 years in Belgium under the “old”regime on 1/1/2022).

If you have questions with regard to the application and conditions of this new law, or with regard to the transition period, do not hesitate to contact An De Reymaeker (vide).

Wetsontwerp inzake de hervorming van het fiscaal regime van Nederlandse
pensioenen.

December 2021

La réforme du régime des cadres étrangers
An DE REYMAEKER avocat fiscaliste – associé Vandendijk & Partners”
ACTUALITES FISCALES nr. 38 SEMAINE DU 29 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE 2021

November 2021

Regime voor buitenlandse kaderleden wordt grondig hervormd
An DE REYMAEKER fiscaal advocaat-vennoot Vandendijk & Partners
FISCALE ACTUALITEIT NR. 36 WEEK 4-10 NOVEMBER 2021

October 2021

REFORM OF THE EXPAT REGIME IN BELGIUM

Update on the proposed Income Tax Reform in Belgium

Augustus 2021

NEW : taxation of foreign real estate in Belgium

June 2021

Pensioenen en lijfrenten belastbaar in Nederland?

In 2026 emission-free company cars should become the norm

15 % instead of 30% withholding tax on French dividends - New circular letter

April 2021

IMPÔTS DES SOCIÉTÉS POUR L’EXERCICE D’IMPOSITION 2021
NOUVELLES MESURES FISCALES

VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2021
NIEUWE MAATREGELEN

March 2021

- Belgian income tax return;
- Income year 2020 - Tax year 2021.

- Belgische aangifte in de personenbelasting ;
- Aanslagjaar 2021 – Inkomsten 2020.

- Déclaration belge à l’impôt des personnes physiques;
- Exercice d’imposition 2021 – Revenus 2020

New Annual Securities Account Tax published

New tax basis for non-Belgian immovable property as of income year 2021

february 2021

FOREIGN TRUSTS AND THE BELGIAN TRANSPARENCY TAX:
NEW JURISPRUDCENCE CONCERNING DISCRIMINATION

January 2021

Brexit, import duties and VAT on goods: Formalities

Belgium Proposes New Annual Securities Account Tax

New tax basis for non-Belgian property

November 2020

COVID-19 CORPORATE TAX MEASURES: CARRY-BACK OF LOSSES

October 2020

Update on the international tax implications for “cross-border
workers” and expats during COVID-19
by An De Reymaeker, Tax Lawyer-Partner, Vandendijk & Partners

June 2020

VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2020 NIEUWE MAATREGELEN

IMPÔTS DES SOCIÉTÉS POUR L’EXERCICE D’IMPOSITION 2020NOUVELLES MESURES FISCALES

The international tax implications for cross-border workers during COVID-19

April 2020

COVID-19 measures : Legal & Tax Committees

March 2020

Safeguarding Belgium’s partial withholding tax exemption for researchers
by An De Reymaeker, Tax Lawyer-Partner, Vandendijk & Partners

LISTE DES DOCUMENTS NECESSAIRES AFIN D'INTRODUIRE VOTRE
DECLARATION FISCALE REVENUS 2019

LIJST VAN GEGEVENS NODIG OM DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING IN TE VULLEN VOOR INKOMSTENJAAR 2019

Déclaration belge à l’impôt des personnes physiques;
Exercice d’imposition 2020 – Revenus 2019

Belgische aangifte in de personenbelasting ;
Aanslagjaar 2020 – Inkomsten 2019.

February 2020

Annulation de la taxe sur les comptes-titres

De vernietiging van de taks op effectenrekeningen

September 2019

BREXIT - UK PENSION PLANS - QROPS

Member Monday 16 - An De Reymaeker

UBO-register deadline : September 30th

Aout 2019

IMPÔTS DES SOCIÉTÉS POUR L’EXERCICE D’IMPOSITION 2019 NOUVELLES MESURES FISCALES

VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2019 NIEUWE MAATREGELEN

L’administration douanière Belge déboutée en ce qui concerne l’importation des
voitures de collection – Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 19 juin 2019

Belgische douaneadministratie krijgt nogmaals ongelijk wat betreft de invoer van
collectievoertuigen - Arrest BRUSSEL 19 juni 2019

Mai 2019

La réforme du code des sociétés et des associations

De Hervorming van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

April 2019

Election debate April 3 organized by AmCham Belgium with participation of An De Reymaeker, Tax Lawyer-Partner at Vandendijk & Partners, on taxation topic with priorities for next government : reduce corporate tax rate and introduce a ceiling on social security contributions in order to make Belgium more attractive and competitive for investors !

March 2019 - UPDATE

The deadline for filing the identity of the ultimate beneficial owners of companies and other legal persons with the UBO-register has been extended to September 30, 2019, instead of March 31, 2019.

Februari 2019

« Investing in investments » AmCham Priorities for a Prosperous Belgium 2019

U.S. Companies plead for lower corporate tax rate (AmCham press conference February 19,2019 with participation of An De Reymaeker-Tax Lawyer Vandendijk & Partners)

Wetgever treedt op tegen voordelen die een buitenlandse vennootschap toekent aan werknemers in België

Janvier 2019

Arrest GENT 2 januari 2019 : De Porsche 356 is een collectievoertuig

Arrêt de la Cour d’appel de Gand du 2 janvier 2019: la Porsche 356 est une voiture
de collection

November 2018

Nieuwe circulaire over invoer van odltimers maakt einde aan verwarring

Nouvellle circulaire sur l'importation de voitures de collection d'intérêt historique ou ethnographique

September 2018

The Belgian implementation of the EU mandated UBO-register

Aanvullende Pensioenen
Een fiscaal-juridische analyse vanuit Belgisch en Europees perspectief

Dubbelbelastingverdragen en fiscus
Toepassing in de praktik

https://shop.wolterskluwer.be/shop/
nl_BE/navigation/
442/Dubbelbelastingverdragen-en-
fiscus?p=BPDUBBELBDO18001

Augustus 2018

Nieuwe circulaire inzake de invoer van motorvoertuigen voor verzamelingen van historisch of etnografisch belang (oldtimers)

Droit douanier : nouvelle circulaire sur l’importation de voitures de collection d’intérêt historique ou ethnographique

Juli 2018

Beschrijving kantoor

Description du bureau

Maart 2018

Aanvullende Pensioenen. Een fiscaal-juridische analyse vanuit Belgisch en Europees perspectief

LISTE DES DOCUMENTS NECESSAIRES AFIN D'INTRODUIRE VOTRE DECLARATION FISCALE REVENUS 2017

LIJST VAN GEGEVENS NODIG OM DE AANGIFTE IN DE
PERSONENBELASTING IN TE VULLEN VOOR INKOMSTENJAAR 2017

DATA NEEDED TO COMPLETE YOUR INDIVIDUAL TAX RETURN
2017 INCOME

Déclaration belge à l’impôt des personnes physiques;
Exercice d’imposition 2018 – Revenus 2017

Belgische aangifte in de personenbelasting ;
Aanslagjaar 2018 – Inkomsten 2017.

Belgian income tax return;
Income year 2017 - Tax year 2018.

Akkoord over nederlandse aanvullende pensioenen
Zijn nu alle problemen van dubbele belasting vande baan?

Akkoord tussen België en Nederland over de heffingsbevoegdheid van Nederlandse aanvullende pension.

Januari 2018

Hervorming vennootschapsbelasting vanaf 2018

December 2017

Intrekking vrijstelling loonheffing voor nederlandse
Pensioenen/lijfrenten door nederlandse belastingdienst.

Belgische regering countert Hof van Cassatie en creëert nieuwe rechtsgrond om AOW-uitkering belastbaar te stellen.

Modification de la taxe de transparence: projet de loi

Wijziging transparantietaks: wetsontwerp

August 2017

The Income Tax modifications agreed upon by the Belgian federal government in July 2017

Juli 2017

IMPÔTS DES SOCIÉTÉS 2017 NOUVELLES MESURES FISCALES

VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2017

Juni 2017

Article Trends 22 juin: Le livret un condamné en sursis

ARRÊT DU 8 JUIN 2017 DE LA COUR DE JUSTICE : EXONERATION DES INTERÊTS VAUT POUR DES CARNETS D’EPARGNE ETRANGERS

ARREST 8 JUNI 2017 VAN HET HOF VAN JUSTITIE :VRIJSTELLING INTERESTEN GELDT ONVERKORT VOOR BUITENLANDSE SPAARDEPOSITO’S

Juni 2017

Fiscaal regime in België van AOW - Vrijstelling voor niet-gewerkte jaren.
Arrest dd. 5 mei 2017 van het Hof van Cassatie.

6 Juni 2017

Herentals (B) – Larcier studievoormiddag “Is België nog steeds een belastingparadijs voor Nederbelgen ? Een stand van zaken.”

12 Mei 2017

Vught (Nl) –Nolot seminar “PEB Uitfasering en Belgische estate en fiscale planning”

April 2017

Geen Riziv- en solidariteitsbijdragen op aanvullende pensioenen uitgekeerd aan niet-rijksinwoner

Maart 2017

Belgian income tax return;
Income year 2016 - Tax year 2017

Belgische aangifte in de personenbelasting;
Aanslagjaar 2017 – Inkomsten 2016

Déclaration belge à l'impöt des sociétés;
Exercice d’imposition 2017 – Revenus 2016

Erfrechtelijke behandeling van tweehoofdige levensverzekeringscontracten; Bevestiging van ons kantoorstandpunt door Vlaams decreet.

November 2016

1. Hoe ziet het voordelig belastingregime inzake aanvullende pensioenen uit?

2. Kan u het begrip 'individueel en definitief verworven rechten’ nader toelichten?

3. Hoe staat de belastingdienst hiertegenover?

4. Is ‘individueel en definitief verworven rechten‘ ten dode opgeschreven na WAP?

Vlaamse regularisatie 2016

October 2016

1 Waar gaat de "AOW-uitkering in België" discussie over?

2. Is er een evolutie merkbaar in de Belgische AOW-rechtspraak?

3. In welke gevallen kan een belastingvrijstelling van de AOW worden verdedigd?

August 2016

De formulieren voor de regularisatie-aangifte werden gepubliceerd op 18 augustus 2016

Les formulaires  pour la déclaration-régularisation ont été publiés le 18 août 2016

Belgian customs lose case on the import of classic cars

La douane déboutée pour l’importation de véhicules de collection

Douane in het ongelijk gesteld met betrekking tot de invoer van collectievoertuigen

Fiscaal regime van AOW in Belgïe: onduidelijkheid troef

Nieuwe permanente fiscale regularisatie vanaf 1 augustus 2016

Nouvelle régularisation fiscale permanente à partir du 1er août 2016

May 2016

Belgische aangifte in de vennootschapsbelasting;
Annslagjaar 2016 – Boekjaar 2015

Déclaration belge à l'impöt des sociétés;
Exercice d'imposition 2016 – Année comptable 2015

April 2016

ONTBIJTSEMINARIE : 14 juni 2016: “Is België nog steeds een pensioenparadijs voor Nederbelgen ? Een stand van zaken.” gegeven door Marc Vandendijk en Chantal Hendrickx te Herentals

Belgische aangifte in de personenbelasting; Aanslagjaar 2016 - Inkomsten 2015.

Belgian income tax return; Income year 2015 - Tax year 2016

Déclaration belge à l’impôt des personnes physiques; Exercice d’imposition 2016 – Revenus 2015.

November 2015

VLAAMSE BELASTINGDIENST STELT DAT VERZEKERINGSGIFT
NIET BEVRIJDEND IS VOOR LATERE ERFBELASTING

Nieuwe permanente fiscale regularisatie vanaf 2016
Nouvelle régularisation fiscale permanente à partir de 2016

October 2015

New tax measures – The Tax shift (confirmed on October 10, 2015)

! Newsflash !

Expat Tax return 2015 — Due date 18 November 2015

! Newsflash !

The act holding the transparency tax has been published in the Belgian Gazette on August 18, 2015, which came into force. The transparency tax will be applied on the investment income obtained by legal structures as from January 1, 2015

June 2015

Taxe de transparence : projet de loi

Transparantietaks: wetsontwerp

Transparency tax : Belgian bill announced

Communication des comptes bancaires étrangers
Melding buitenlandse bankrekeningen

May 2015

Memo – Belgische aangifte in de personenbelasting  - aanslagjaar 2015

Memo – Belgian income tax return – Tax year 2015

Mémo – Déclaration belge à l’impôt des personnes physiques – Exercice d’imposition 2015.

SEMINAIRE animé par Maître Marc Vandendijk le 05/05/2015: Structuration du patrimoine à l’international.

SEMINARIE gegeven door Meester Marc Vandendijk op 19/05/2015 : Beleggingen en fiscus 2015 : de beleggingsproducten fiscaal uitgeklaard inclusief de europese context.

October 2014 Most important tax measures proposed by the new Belgian Federal government
August 2014

Traitement fiscal des revenus mobiliers dans le chef d’un résident Belge personne physique – Revenus 2014
Inkomsten van roerende oorsprong voor een privé persoon woonachtig in België – Inkomsten 2014
Tax aspects of personal investment for Belgian residents – Income 2014
Gewijzigde Europese Spaarrichtlijn – Overzicht van wijzigingen
Modified European Savings Directive – Overview of modifications

June 2014 ! Newsflash !
The obligated mention of foreign bank accounts held by Belgian residents has been subject to a new modification. While the notification point with the National Bank of Belgium has not yet been founded, the information concerning the foreign bank accounts, that should have been disclosed to this notification point, will be requested by letter from the Ministry of Finance. The following information, concerning the foreign bank accounts which were mentioned in the tax returns of 2012, 2013 and 2014, must be disclosed:
- The account number;
- The name of the bank or credit institution;
- The country where the account has been created. The request for information must be fulfilled within two months, counting from the third day after the letter has been sent. This delay will start at the earliest on 1st November 2014
Our office is of course able to assist you with this new tax obligation.
! UPDATE NEW REPORTING REQUIREMENT IN THE BELGIAN INCOME TAX RETURN: INTERNATIONAL PRIVATE WEALTH STRUCTURES. As from income year 2013 Belgian tax payers are obliged to report in the annual income tax return the existence of a legal construction or entity (foundation, trust, offshore companies, etc) of which the taxpayer, his spouse of their minor children are the founders or, to their knowledge, the (potential) beneficiaries. For more information, click here.
May 2014 IFA Congress 30 and 31 May 2014 with chairperson Mr. Marc Vandendijk (speaker) (see agenda) 
April 2014 ! Newsflash !
The European Commission's Customs Committee agreed a revised text on an amendment to the Explanatory Notes to the Combined Nomenclature for Customs Tariff Code 9705:
"Heading 9705 includes collectors' motor vehicles of historical or ethnographic interest which are:
(1) In their original state, without substantial changes to the chassis, body, steering, braking, transmission or suspension system and engine. [...]
(2) At least 30 years old.
(3) Of a model or type which is no longer in production."
Source:
http://www.fiva.org/EN/Downloads/
EU%20update%20September-
October%202013%20English.pdf
November 2013 NEW REPORTING REQUIREMENT IN THE BELGIAN INCOME TAX RETURN: INTERNATIONAL PRIVATE WEALTH STRUCTURES.
As from income year 2013 Belgian tax payers are obliged to report in the annual
income tax return the existence of a legal construction or entity (foundation, trust, offshore companies, etc) of which the taxpayer, his spouse of their minor children are the founders or, to their knowledge, the (potential) beneficiaries. For more information, click here.
  SEMINAR “Buitenlandse tewerkstelling en fiscus” wordt gegeven door Mr. Marc Vandendijk en Mr. An De Reymaeker op 10.12.2013 te Antwerpen.
Inschrijven via M&D (www.mdseminars.be).

May 2013

PEL Master Class : 05/06/2013 - Uitnodiging
Antwoordcoupon

Fiscaliteit en successieplanning na de maatregelen Di Rupo: 7 en 30 mei 2013

La fiscalité transfrontalière: en route vers une transparence totale?  Belgique - France – Luxembourg : 24/05/2013

Hoe veilig is mijn spaargeld in België en in Luxemburg ? 06/06/2013

Fiscaal correcte successieplanning. Wat zijn vandaag de toegelaten technieken en constructies in het licht van de antimisbruikbepalingen? 10/06/2013

March 2013

Verschijningsdatum bij Kluwer : 13/05/2013

Dit boek geeft een overzicht van de richtlijnen bij de fiscale en sociale
implicaties m.b.t. tewerkstelling in het buitenland.


February 2013

Verplichte melding buitenlandse levensverzekeringscontracten : onduidelijkheid troef

Changes in the (para)fiscal treatment of non-recurring result-tied benefits
/bonuses.

January 2013

Wijziging parafiscale behandeling van niet-recurrente resultaatsgebonden
voordelen/bonussen.

Nederlandse pensioenen : Belgische fiscus bijt weer in het zand.

Overzicht wetswijzigingen inkomstenbelastingen 2012 - 2013 regering Di Rupo

Seminarie PEL in Antwerpen op 16/01/2013 : “Meldingsplicht Tak 23 levensverzekeringen: personenbelastingaangifte 2013 (inkomsten 2012)”

Seminaire PEL à Ophain le 22/01/2013: « Obligation de mentionner les contrats d’assurance-vie dans la déclaration d’impôts des personnes physiques 2013 (revenus 2012) »Di Rupo: De fiscale veranderinge


November 2012

Budget measures 2013 government Di Rupo: Tax changes

Mesures budgetaires 2013 du gouvernement Di Rupo: Modifications sur le plan fiscal

Begrotingsmaatregelen 2013 regering Di Rupo: De fiscale veranderingen

September 2012

AOW-uitkering - band met vorig beroep cruciaal voor belastbaarheid

Belgian non-resident income tax returns (income year 2011) – due date: October 3.

July 2012

Bijzondere bijdrage van 1,5 % op premies van hogere aanvullende pensioenen

Pensioenkapitaal bij uitkering op 60 en 61 jaar hoger belast: nog niet meteen van toepassing

Alle pensioentoezeggingen moeten geëxternaliseerd worden

Niet-aanlevering informatie pensioendatabank fiscaal bestraft

Investeren in collectievoertuigen
Het alternatief in tijden van financiële crisis

Investir dans des voitures de collection :
L'alternative en période de crise financière?


AOW-uitkering niet altijd belastbaar als pensioen

April 2012 Kan de scheepagent hoofdelijk worden gehouden tot voldoening van de BTW bij invoer?
March 2012

Dubbelbelastingverdragen en fiscus

NEW TAX MEASURES 2012
(EN-pdf)
LES NOUVELLES MESURES FISCALES POUR 2012(FR-pdf)
DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012(NL-pdf)
AOW-uitkering is toch belastbaar
(EN-pdf)

 

December 2011

Budget 2012 Announced changes in Belgian tax legislation (EN-pdf)
Regeringsakkoord 2012 (NL-pdf)
Conversion titres au porteur - Omzetting aandelen aan toonder - Conversion of bearer shares
(FR-NL-EN-pdf)
Vlaamse regeling schenking en vererving familiebedrijf (NL-pdf)
Zaakvoerder BVBA: artikel 15 DBV van toepassing op arbeid verricht in Nederland! (NL-pdf)
Buitenlandse pensioenen Kluwer (NL-pdf)

November 2011

No inami- and solidarity contributions due on occupational pension paid to persons residing abroad. (Word EN)
Geen riziv- en solidariteitsbijdragen op pensioenuitkeringen betaald aan niet-rijksinwoners (Word NL)

September 2011 Belgian non-resident income tax returns – Income year 2010 (EN-pdf)
September 2011 Gelijktijdige tewerkstelling België – Nederland (NL-pdf)
Mai 2011 Twee nieuwe Fiscale Rechtspraakoverzichten (NL-pdf)
April 2011 Pensioenen (NL-pdf)
Pensions complémentaires (FR-pdf)
Enkele wijzigingen in de personenbelasting vanaf 2010 (NL-pdf)
Some changes in the tax law as from 2010 (EN-pdf)
March 2011

Pensioenen. Hof van Cassatie legt bom onder belastingneutrale pensioenoverdracht (pdf)
Frankrijk voert belasting op pensioenkapitalen in (Word NL versie)
La France introduit la taxation de la retraite servie sous forme de capital (Word version FR)

August 2010 Municipality Taxes On Foreign Investment Income Violates Eu-Laws
May 2010 Nederlandse pensioenen
April 2010 Summary of some changes in the income tax law (Word UK version)
Overzicht van enkele wijzigingen in de personenbelasting (Word NL versie)
December 2009 Aanvullende pensioenen: niet-belastbaarheid als uitgesteld beroepsinkomen
Hof van Cassatie veegt administratief standpunt van tafel
November 2009 Wetsontwerp fiscale en diverse bepalingen: belasting op pensioenen van gepensioneerden die in het buitenland wonen
October 2009

BTW pakket
Seminar "De jacht op buiten België geparkeerde vermogens" 03/12/2009

April 2009 New Tax return formular
Nieuwe aangifte formulieren
Nouveau formulaire de déclaration
1 Januari 2009

Our book is out: The New US-Belgium Double Tax Treaty

1 May 2008

Our book is out: “Aanvullende pensioenen. Een fiscaal-juridische analyse vanuit Belgisch en Europees perspectief

10 December 2007

Decision of the Antwerp Court of Appeal on the Dutch A.O.W. allowance

23 October 2007

Belgium introduces tax mediation

20 May 2007

Tax Deduction for Patent Income

20 January 2007

New Tax Rules in respect of cross border occupational pensions.

1 January 2007

Belgium in review: The Year 2006 

25 December 2005

Denkavit decision will seriously affect the taxation of outbound dividends  

5 December 2006

The lump sum allowance for business expenses is raised  

27 November 2006

United States and Belgium Sign Income Tax Treaty and Protocol 

17 November 2006

New U.S. Model Tax Treaty

16 November 2006

The income tax return for non residents is on its way

15 November 2006

ECJ does not oblige Belgium to give credit for foreign withholding tax

 

Continue