Finance and Insurance

Coel, B., België stelt Nederlandse pensioenen vrij tegen verdragsbepalingen in Internationale Fiscale Actualiteit, nr. 7, augustus 2004, p. 1.

 

Coel, B., Artikel 364 ter W.I.B.’92: overdracht van pensioenreserves naar buitenland is niet belastbaar, Internationale Fiscale Actualiteit, nr. 6, juni 2004, p. 4.

 

Coel, B., Nederlandse pensioenen: bevestiging rechtspraak, Fiscale Actualiteit, 10, maart 2004, p. 4.

 

 

Vandendijk, M., Hendrickx, C., Uitvoerings-kb’s WAP, Nieuw KB-Leven: voor tak 23 kan voortaan minimumgarantie , Fiscale Actualiteit n° 41, 27 november 2003.

Vandendijk, M., Hendrickx, C.,
Verzekeringen en beleggingsfondsen, Tak 23-levensverzekeringen: fiscaal niets aan de hand , Fiscale Actualiteit n° 38, 6 november 2003.

Vandendijk M., De Reymaeker, A.,
Wetsontwerp tweede pensioenpijler krijgt fiscaal luik , Fiscale Actualiteit, n° 6, 6 February 2002.

Vandendijk M., Coel, B.,
Het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland en pensioenen , NederBelgisch magazine 1/2002, February 2002.

 

Coel, B., Bespreking arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen de dato 19 februari 2002, Algemeen Fiscaal Tijdschrift, nr. 4, april 2002.

< Return